ชงแผนไบโอเข้าครม. ชี้เอกชนลงทุนเพียบ

พระราม 6 * “อุตตม” แย้มเตรียมเสนอแผนพัฒนาไบโออีโคโนมีวงเงิน 9.74 พันล้านบาท เข้า ครม.หลังเอกชนผุดแผนลงทุนในอีอีซีแล้ว พร้อมกระจายแผนช่วงปี 2560-69 มีเงินลงทุนเกินแสนล้านบาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความ คืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ว่ารัฐบาล มีแผนลงทุนโครงการอุตสาห กรรมชีวภาพ (ไบโออีโคโนมี) ระยะปี 2560-64 วงเงิน 9,740 พันล้านบาท ซึ่งเตรียมจะเสนอ
ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเร็วๆ นี้ ซึ่ง เบื้องต้นมีแผนลงทุนอุตสาห กรรมชีวภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ของบริษัท Baxter ลงทุนผลิตน้ำยาล้างไตในนิคม อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ วงเงิน 2,240 ล้านบาท บริษัท Total http://blogmichaelpagecl.com
และบริษัท corbion ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง มูลค่า 3,500 ล้านบาท และโครงการลงทุนปาล์ม ไบโอคอมเพล็กซ์ ของบริษัท GGC มูลค่า 4,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการ เสนอแผนขยายพื้นที่โครง การลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์ มีแผนลงทุน 41,000 ล้านบาท 8,000 ล้านบาท ในช่วงปี 2560-64 และปี 2565-69 กำ แพงเพชรมีแผนลงทุน 2,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังมีแผน ลงทุนโครงการอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น มีแผนลงทุนนิคม อุตสาหกรรม 29,700 ล้านบาทในปี 2560-64 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความได้เปรียบ
เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเครื่องสำอาง และปี 2565-69 มีแผนลงทุน 5,290 ล้านบาท

“ภาพรวมการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพ (ไบโอชีวภาพ) ตั้งแต่ช่วงปี 2560-2569 คาดมีเม็ดเงินลงทุนมากกว่าแสนล้านบาท ซึ่งจะสามารถสร้างการเติบโตภาคเกษตรได้ 40% สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรได้ 400,000 ล้านบาทภายใน 10 ปี รายได้เกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 85,000 บาทต่อปี
ตั้งเป้าหมายทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 800,000 ครัวเรือน สร้างแรงงานที่มีองค์ความรู้ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมและนักวิจัยพัฒนาเพิ่มได้ 20,000 ตำแหน่ง โดยเฉพาะคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อีก 2 เท่า” นาย อุตตมกล่าว.